SAD402
SAD402
  • SAD402 serisi, basınçlı hava hattındaki yoğuşan suyun otomatik olarak tahliye edilmesini sağlar.
  • SKP SAD402 serisinin manuel olarak çalıştırılması mümkündür.